1396-05-05

مطالب آموزشی

بازدید : 699

معرفی نرم افزار های کاربردی شبکه از شرکت مایکروسافت (قسمت چهارم)

معرفی نرم افزار های کاربردی شبکه از شرکت مایکروسافت (قسمت چهارم) | مطالب آموزشی | شبکه شرکت آراپل

معرفی نرم افزار های کاربردی شبکه از شرکت مایکروسافت (قسمت چهارم)

Microsoft SQL (Structured Query Language) Server

 

یک بانک اطلاعاتی در شبکه از نوع دیتابیس های رابطه ای Relation Database می باشد که توسط کمپانی مایکروسافت ارائه شده است و از آن برای ذخیره و بازیابی اطلاعات در شبکه بر اساس درخواست نرم افزار هایی نظیر نرم افزار های مالی و به طور کلی نرم افزار هایی که نیاز به ذخیره اطلاعات خود درون یک دیتا بیس موجود در شبکه دارند استفاده می شود.این نرم افزار دارای نسخه های متنوع است که متناسب با نیاز کاربران و موارد مختلف استفاده (از نرم افزار های که میخواهند اطلاعات نرم افزار لوکال خود را ذخیره کنند تا نرم افزار های پیشرفته که اطلاعات میلیون ها کاربر موجود در شبکه را در خود ذخیره می کنند) طراحی گردیده است.

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :