1397-10-03

اخبار ایران

بازدید : 881

مرحله جدیدحمایت از پیام‌ رسان‌ های داخلی از زبان معاون وزیر ارتباطات

مرحله جدیدحمایت از پیام‌ رسان‌ های داخلی از زبان معاون وزیر ارتباطات  | اخبار ایران | شبکه شرکت آراپل

حمایت از پیام‌ رسان‌ های داخلی وارد مرحله بعدی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: حمایت از پیام‌رسان‌ها داخلی متوقف نمی‌شود و اگر ایده‌ی جدید داشته باشند، بازهم حمایت می‌شوند.

به‌گفته‌ی وی، کار هیچ‌کدام از آن‌ها متوقف نشده و برای این کار ایده دارند و انتخاب دو پیام‌رسان از میان هفت پیام‌رسان داخلی فقط برای راحتی کار دستگاه‌های مسئول بوده است.

وی درباره‌ی فیلترکردن پیام‌رسان‌های خارجی گفت:

وزارت ارتباطات به‌شدت از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌کند؛ اما به این موضوع اعتقاد نداریم که برای پاگرفتن داخلی‌ها، خارجی‌ها را ببندیم و فیلتر کنیم.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :