1397-10-02

اخبار

بازدید : 474

حمایت از استارتاپ‌ها در برابر فیلترینگ

حمایت از استارتاپ‌ها در برابر فیلترینگ | اخبار | شبکه شرکت آراپل

بخش‌نامه حمایت از استارتاپ‌ها در برابر فیلترینگ ابلاغ شد

طبق این بخش‌نامه به شکایت بخش‌های دولتی از کسب‌وکارهای نوپا، رسیدگی شده و بدنه‌ی دولت نمی‌تواند مستقیما با شکایت از استارتاپ‌ها درخواست فیلترینگ آن‌ها را بدهد. بعد از گذشت حدود یک سال وعده‌ی وزیر ارتباطات در مورد تشکیل کارگروه رسیدگی به فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا عملی شد و این کارگروه به شکایت بخش‌های دولتی از کسب‌وکارهای نوپا قبل از طرح در مراجعی مانند قوه‌ی قضاییه، رسیدگی خواهد کرد.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :