1397-09-27

اخبار ایران

بازدید : 1117

انبار شدن ۱۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرک

انبار شدن ۱۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرک | اخبار ایران | شبکه شرکت آراپل

۱۴ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرک و مناطق آزاد انبار شده است

یک مقام مسئول در گمرک ایران درباره آمار قطعی تعداد خودروهای وارداتی دپوشده در محوطه‌های گمرکی و انبارهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت:

تعداد قطعی این خودروها براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، ۱۴ هزار دستگاه است که از این تعداد، حدود ۶۴۰۰ دستگاه مربوط‌ به ثبت سفارش‌های غیرقانونی هستند و از سوی مرجع قضایی توقیف شده‌اند؛ مابقی این خودروها نیز یا مجوز ثبت سفارش ندارند، یا تاریخ مجوز ثبت سفارششان منقضی شده است.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :