1397-09-05

اخبار

بازدید : 784

20 سالگی ایستگاه فضایی بین المللی

20 سالگی ایستگاه فضایی بین المللی | اخبار | شبکه شرکت آراپل

ایستگاه فضایی بین المللی در هفته گذشته

در هفته‌ای که گذشت، بزرگترین سازه‌ی ساخته‌شده به دست بشر در فضا یعنی ایستگاه فضایی بین المللی ۲۰ سالگی خود را جشن گرفت. سازه‌ای که ساخت آن بدون مشارکت هزاران مهندس، فضانوردان شاتل فضایی نظیر چیائو، حمایت بین‌المللی و خدمه‌ای که تا به امروز به فضا پرتاب می‌شوند، امکان‌پذیر نمی‌شد.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :