1397-09-01

اخبار

بازدید : 254

افزودن دستیار صوتی گوگل در ios

افزودن دستیار صوتی گوگل در ios | اخبار | شبکه شرکت آراپل

دستیار صوتی گوگل یه کمک ios می آید

امکان دسترسی صوتی به دستیار گوگل در iOS اپل اضافه شد؛ از این پس، کاربر عبارت «هی سیری، هی گوگل» را می‌گوید و کمی بعد برنامه‌ی دستیار بازمی‌شود و دستورهای خود را به گوگل می‌تواند بگوید. درحال‌حاضر، این بهترین راه‌حل نیست اما بهتر از آن است که مجبور باشید بگویید «هی سیری! دستیار گوگل را برایم بازکن، هی گوگل».

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :