1397-08-29

اخبار ایران

بازدید : 782

امکان تحویل خودرو های پیش فروش شده وجود ندارد

امکان تحویل خودرو های پیش فروش شده وجود ندارد | اخبار ایران | شبکه شرکت آراپل

آخرین خبر ها از تحویل خودروهای پیش فروش شده

دبیر انجمن قطعه سازان اعلام کرد؛ به دلیل مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، کمبود ارز و کاهش واردات، امکان تحویل خورو‌های پیش فروش شده وجود ندارد.

بنا بر گزارش رسمی در اوایل شهریورماه ۱۳۹۷، بیش از ۷۰ هزار خودرو به‌دلیل کمبود قطعه، نیمه‌آماده و در انبارها هستند.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :