1396-05-05

مطالب آموزشی

بازدید : 968

سوئیچ های مدیریت شونده و غیر مدیریت شونده تحت شبکه

سوئیچ های مدیریت شونده و غیر مدیریت شونده تحت شبکه | مطالب آموزشی | شبکه شرکت آراپل

سوئیچ های مدیریت شونده و غیر مدیریت شونده در شبکه

سوئیچ های شبکه ای معمولی همچون سوئیچ هایی که در روتر کاربران خانگی وجود دارند، بجز اتصال به برق، نیازمند هیچ گونه پیکربندی خاصی نمی باشند؛ حال آنکه سوئیچ های گران قیمت تری که استفادۀ شرکتی دارند و می توانند قابلیت های به مراتب سطح بالاتری در سطح شبکه ارائه کنند، از قابلیت کنترل و مدیریت شوندگی برخوردارند. از جمله­ ی آنها می توان به SNMP monitoring، link aggregation و QoS اشاره کرد.

سوئیچ های شبکه مدیریت شوندۀ مرسوم، بر مبنای کنترل پذیری و از طریق واسط های خط فرمانی به سبک یونیکس ساخته می شوند. در هر حال، در خصوص این گونه سوئیچ های شبکه می توان به سوئیچ هایی موسوم به smart switch اشاره کرد که غالباً مورد توجه شرکت های نوظهور و رده میانی می باشند. این سوئیچ های شبکه همچون روترهای خانگی از واسط هایی وب محور پشتیبانی می نمایند.

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :