1397-08-13

اخبار

بازدید : 1199

از کد درخواست کمک SOS چه می دانید؟

از کد درخواست کمک SOS چه می دانید؟ | اخبار | شبکه شرکت آراپل

کد درخواست کمک SOS

۱۱۲ سال پیش در چنین روزی، کنفرانس بین‌المللی رادیوتلگراف در برلین آلمان، پیام S O S با کد مورس (· · · – – – · · ·) را به عنوان یک استاندارد جهانی برای درخواست کمک به رسمیت شناخت.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

 

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :