1397-08-10

اخبار

بازدید : 868

پرتاب ماهواره با استفاده از بوئینگ 747

پرتاب ماهواره با استفاده از بوئینگ 747 | اخبار | شبکه شرکت آراپل

شرکت ویرجین اوربیت امیدوار است تا سال آینده موشک ماهواره‌ بر خود را با استفاده از هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ تغییریافته‌اش به مدار زمین ارسال کند تا زمان و هزینه ارسال ماهواره به مدار را کاهش دهد.


لانچر وان، ۲۱ متر و ۳۰ سانتی‌متر طول و ۲۵ هزار و ۸۵۵ کیلوگرم جرم دارد. این موشک به‌منظور ارسال ماهواره‌های کوچک به مدار زمین طراحی شده است و بر خلاف موشک‌های ماهواره‌ بر رایج، به‌جای آنکه از سکوی پرتاب زمینی ارسال شود، سفر خود را از سطح باند فرودگاه آغاز می‌کند.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :