1397-08-03

اخبار

بازدید : 826

رشد چشمگیر صنعت فضایی کشور

رشد چشمگیر صنعت فضایی کشور | اخبار | شبکه شرکت آراپل

رشد صنعت هوا فضای ایران

طبق گفته‌ی رئیس سازمان فضایی کشور، ایران در یک دهه‌ی گذشته، رشد چشمگیری در اقتصاد فضا داشته و رتبه‌ی نخست فضایی منطقه است و در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) رتبه‌ی ۱۱ مهندسی فضا در دنیا را دارد.

بر ساس سخنان رئیس سازمان فضایی کشور در نشست تخصصی ماهواره‌ی «پیام امیرکبیر»، ایران تا پایان امسال شاهد پرتاب سه ماهواره‌ی بومی به فضا خواهیم بود.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :