1397-07-24

اخبار

بازدید : 637

رکورد تعداد مشترکان تلفن همراه فعال در ایران

رکورد تعداد مشترکان تلفن همراه فعال در ایران | اخبار | شبکه شرکت آراپل

رکورد تعداد مشترکان تلفن همراه فعال

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران تعداد مشترکان تلفن همراه مشغول به کار در کشور، در سال ۱۳۹۶ با افزایش رشد ۷.۵ درصدی نسبت به سال قبل به عدد ۸۸ میلیون رسیده است هنگامی‌ که جمعیت کنونی ایران به روایت آمارها حدود ۸۰ میلیون در نظر گرفته می‌شود، این آمار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان تلفن همراه مشغول به کار، از جمعیت ایرانیان فراتر رفته‌ است.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :