1397-07-23

اخبار

بازدید : 642

نرخ دلار نباید بیش از ۱۰ هزار تومان باشد

نرخ دلار نباید بیش از ۱۰ هزار تومان باشد | اخبار | شبکه شرکت آراپل

اظهارات رئیس کنفدراسیون صادرات در ارتباط با نرخ دلار

رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه ۹۷ درصد از ارز کشور در سامانه‌ی نیما تامین می‌شود اعلام کرد بر اساس محاسبات، نرخ دلار نباید بیش از ۱۰هزار تومان باشد. «نمی‌توان نرخ مشخصی را برای دلار تعیین یا پیش‌بینی کرد اما براساس محاسبات ریاضی و با فرمول تفاضل تورم داخلی و خارجی تا پایان سال گذشته این نرخ بین هفت تا هشت هزار تومان و با در نظر گرفتن تورم سال جاری نیز نباید بیشتر از ۱۰ هزار تومان باشد.»

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :