1397-07-22

اخبار

بازدید : 717

تهرانی‌ها قبض‌های جدید تلفن را نپردازند

تهرانی‌ها قبض‌های جدید تلفن را نپردازند | اخبار | شبکه شرکت آراپل

مخابرات: تهرانی‌ها قبض‌های جدید تلفن را نپردازند

افزایش قیمت‌ها در آخرین قبض‌های صادر شده مخابرات منطقه تهران (که به گفته‌ی این شرکت ناشی از اعمال تعرفه اینترنت پرسرعت ثابت بوده است) اعتراض شهروندان را به‌دنبال داشت که پیرو آن، مخابرات امروز در قالب یک پیامک به مشترکان خود اعلام کرد که از پرداخت قبض این دوره خودداری کنند.

مخابرات اعلام کرده است که هزینه مابه التفاوت ترافیک مصرفی و سقف مجاز مصرف ماهیانه اینترنت پر سرعت (ADSL) که مربوط به قبض دوره سوم از اول مرداد تا سی و یکم شهریورماه 1397 اعمال شده بود از مبلغ قبوض ارسال شده مشتریان حذف شد. در صورتی که مشتریان مخابرات منطقه تهران مبلغ اولیه صورتحساب خود را پرداخت کرده‌اند، مابه التفاوت هزینه اینترنت پر سرعت (ADSL)، به عنوان بستانکاری دوره آتی منظور می شود.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

 

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :