1397-07-21

اخبار

بازدید : 535

یک میلیون درخواست ازدواج، برای الکسا، دستیار صوتی آمازون

یک میلیون درخواست ازدواج، برای الکسا، دستیار صوتی آمازون | اخبار | شبکه شرکت آراپل

یک میلیون درخواست ازدواج، برای الکسا

طبق گزارش‌های منتشر شده، دستیار صوتی آمازون با نام Alexa، سال گذشته بیش از یک میلیون درخواست ازدواج از سوی کاربران دریافت کرده، که البته تمام آن‌ها را هم رد کرده است. جالب‌تر از این موضوع، پاسخ الکسا به این کاربران بوده است که می‌گوید؛ «ما به مکان های متفاوتی تعلق داریم، تو روی زمین هستی و من در ابرها (فضای ابری)».

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :