1397-07-18

اخبار

بازدید : 664

اخبار جدید در خصوص گوشی های همراه

اخبار جدید در خصوص گوشی های همراه | اخبار | شبکه شرکت آراپل

بیشتر گوشی‌های وارداتی در حال ترخیص است

در ویژه برنامه‌ی خبری صداوسیما اعلام شد بیشتر موبایل‌های وارداتی از گمرک ترخیص شده است و قیمت کالاهای رایانه‌ای با اختصاص ارز نیمایی و ترخیص از گمرک، ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. «اکنون حدود ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در حال ترخیص است. بیشتر گوشی تلفن‌های همراه وارداتی به دلیل قیمت‌گذاری در انبارها مانده‌اند. گفته می‌شود ۲۰۰ کانتینر تجهیزات رایانه‌ای به دلیل ارزش‌گذاری در گمرک مانده اما چند برابر این میزان در این مدت از گمرک خارج شده است.»

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :