1397-07-17

اخبار

بازدید : 275

پتنت جدید سرفیس اندرومدا

پتنت جدید سرفیس اندرومدا | اخبار | شبکه شرکت آراپل

پتنت جدید سرفیس اندرومدا خبر از قابلیت نوشتن روی کاور دستگاه می‌دهد

این پتنت، به‌طور خاص خبر از وجود کاور یا پوششی می‌دهد که دارای نوعی رابط کاربری است. این رابط کاربری می‌تواند ورودی‌های مربوط به قلم استایلوس را دریافت کند. بعد از دریافت ورودی‌های قلم، آنها را به‌صورت دیجیتالی برای صفحه‌ی اصلی دستگاه ترجمه می‌کند. 

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :