1397-06-21

اخبار

بازدید : 311

طراحی ماشین‌هایی با توانایی دید ماشینی در MIT برای شناسایی مستقل اشیاء

طراحی ماشین‌هایی با توانایی دید ماشینی در MIT برای شناسایی مستقل اشیاء  | اخبار | شبکه شرکت آراپل

تازه های MIT

محققان MIT موفق به تولید سیستم دید ماشینی شده‌اند که می‌تواند اشیاء را شناسایی کرده و با آن‌ها تعامل داشته باشد. شبکه متراکم اشیاء به ربات اجازه می‌دهد یک فنجان قهوه را پیدا کند و خود را در جهت مناسب برای برداشتن آن قرار دهد.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :