1397-06-18

اخبار

بازدید : 754

مایکروسافت پشتیبانی از الکسا را به ایکس باکس وان می‌آورد

مایکروسافت پشتیبانی از الکسا را به ایکس باکس وان می‌آورد  | اخبار | شبکه شرکت آراپل

هوشمندتر کردن ایکس باکس

مهارت تازه ایکس‌باکس قادر به انجام طیفی از وظایف مشابهی خواهد بود که کورتانا می‌تواند آن‌ها را انجام دهد از جمله روشن یا خاموش کردن کنسول و باز کردن اپلیکیشن یا بازی‌ها با فرمان‌هایی نظیر «الکسا، راکت لیگ را اجرا کن». کاربر همچنین می‌تواند با فرمان‌هایی همچون «هی کورتانا، به ایکس‌ باکس بگو نتفلکیس را باز کند»، به پخش و تماشای فیلم بپردازد.

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :