1397-06-11

اخبار

بازدید : 893

آسیب پذیری در هسته سیستم عامل لینوکس

آسیب پذیری در هسته سیستم عامل لینوکس | اخبار | شبکه شرکت آراپل

آسیب پذیری منع سرویس (Denial of Service) در هسته سیستم‌های عامل Linux

هسته سیستم عامل Linux از نسخه 4.9 در بخش IPv4 در قسمت ورودی TCP داری آسیب‌پذیری منع سرویس (DOS) می‌باشد. آسیب‌پذیری مذکور در توابع tcp_collapse_ofo_queue و tcp_prune_ofo_queue وجود داشته که به ازاء تمامی بسته‌های ورودی به سیستم فراخوانی می‌شوند.

آسیب پذیری فوق با شماره‌های CVE-2018-5390 در لینوکس و CVE-2018-6922 در BSD منتشر شده است.

باتوجه به پراستفاده و فراگیر بودن استفاده از هسته سیستم‌عامل‌های آسیب‌پذیر در انواع مختلف برندها و تجهیزات و سرویس دهنده‌ها و امکان اتصال به شبکه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی, توصیه می‌گردد پس از انتشار وصله‌های امنیتی، سیستم‌عامل هر یک از برندها، تجهیزات و سرویس‌دهنده‌ها توسط کلیه استفادهکنندگان از این نرمافزار به‌روز رسانی گردد.

لینک زیر برخی از برندهای دارای آسیب پذیری و پراستفاده را لیست نموده است:

https://www.kb.cert.org/vuls/byvendor?searchview&Query=FIELD+Reference=962459&SearchOrder=4

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه، پشتیبانی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :