1397-03-08

اخبار

بازدید : 1013

اخبار باج افزار ها

اخبار باج افزار ها | اخبار | شبکه شرکت آراپل

هشدار در مورد باج افزار واناکرای !!!

در طی ۲۴ ساعت گذشته گزارش‌های قابل توجهی مشاهده شده که بسیار شبیه به عملکرد واناکرای می‌باشد. ریستارت شدن مدام سرورها از نشانه‌های این حمله می‌باشد. 
لذا جهت اطمینان از عدم آلودگی، در صورتی که هنوز نسبت به نصب وصله‌های امنیتی مایکروسافت مربوط به واناکرای اقدام نکرده اید، سریعا اقدام نمایید.

 

 

اخبار شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، پشتیبانی شبکه های کامپیوتری، خدمات شبکه، شرکت نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نصب شبکه، راه اندازی شبکه

خدمات شبکه , نصب و راه اندازی شبکه , سرور , پشتیبانی شبکه , راه اندازی شبکه , اجرای شبکه , فروش تجهیزات شبکه , قرارداد پشتیبانی شبکه , راه اندازی اتاق سرور , راه اندازی سرور روم , اجرای زیرساخت شبکه ,

اشتراک :